Nadbystrzycka 11
20-618 Lublin

tel.fax: 81 532 86 81
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.smcentrum.lublin.pl

OPŁATY CZYNSZOWE

Wysokość opłat za użytkowanie lokali podaje Zarząd Spółdzielni w zawiadomieniu.
Opłaty czynszowe należy wnosić z góry do 10-tego każdego miesiąca na wskazany indywidualny nr rachunku, bez prowizji wpłat mozna dokonać we wszystkich placówkach p.p.u.p Poczty Polskiej znajdujących się na terenie miasta Lublina.
Brak wpłaty do ostatniego dnia danego miesiąca spowoduje naliczanie odsetek. Przez datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Spółdzielni.

Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń bez zgody Spółdzielni.

Nr konta podstawowego Spółdzielni Bank Pekao S.A. III O/Lublin
61 1240 2382 1111 0000 3895 0838

GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek 7-15
wtorek 7-17
środa 7-15
czwartek 7-15
piątek 7-13

Przedstawiciel Rady Nadzorczej

pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca 16-17

TELEFONY ALARMOWE

pogotowie instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej:

ZAKŁAD TECHNICZNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH S.A.
tel. 81 532 37 91
tel. kom. 536 504 502

pogotowie dźwigowe:

LIFT SERVICE S.A.
tel. 195 89
tel. 500 031 070

konserwacja i naprawa instalacji gazowej:

Tadeusz Rozpędowski
tel. kom. 601 675 366

konserwacja i naprawa instalacji domofonowej:

Tomasz Pastusiński
tel. kom. 509 198 532

konserwacja i naprawa szlabanów i napędów:

Piotr Pastusiński
tel. kom. 502 846 482

konserwacja instalacji ciepłowniczej:

LPEC SP. Z O.O. – BOK, ul Puławska 28

Centrum Zgłoszeń LPEC
od godziny 7.00 do 18.00
nr tel. 327 788 988

Pogotowie Cieplne
od godziny 18.00 do 7.00 nr tel. 993

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"
ogłasza:
Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie:
Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy
ul. Glinianej 2 w Lublinie;

Więcej informacji w zakładce „OGŁOSZENIA"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM" unieważnia:
Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie:
Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy
ul. Glinianej 2 w Lublinie z dnia 24.05.2022r

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"
ogłasza:
Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie:
Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy
ul. Glinianej 2 w Lublinie;

Więcej informacji w zakładce „OGŁOSZENIA"

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 30 ustęp 1 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Lublinie zwołuje na dzień 10.05.2022r. o godz. 1700 Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Zuchów 1 w Lublinie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw

3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4.Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

5.Zapoznanie z protokołem z Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2019r.

6.Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019r, 2020r i 2021r.

7.Sprawozdania finansowe Spółdzielni za 2019r, 2020r i 2021r.

8.Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r, 2020r i 2021r.

9.Informacja Rady Nadzorczej o wynikach lustracji ustawowej przeprowadzonej w terminie 20.02.2020 r. do 30.04.2020 r za lata 2017-2019, oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych.

10.Przedstawienie corocznej informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.

11.Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej, Zarządu i sprawozdaniami finansowymi za lata 2019, 2020 i 2021.

12.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019r;

b)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020r;

c)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021r;

d)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r;

e)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r;

f)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r;

g)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r;

h)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r;

i)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021r;

j)udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019r;

k)udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020r;

l)udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021r;

m)podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019;

n)podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020;

o)podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021;

13.Wybór członków Rady Nadzorczej SM „CENTRUM” na IX kadencję.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania w zakresie realizacji wniosków polustracyjnych.

15.Podjęcie uchwał w sprawie zbycia prawa odrębnej własności odzyskanego przez spółdzielnię lokalu mieszkalnego wolnego w sensie prawnym:

a)Junoszy 18/7;

b)Junoszy 18/20;

c)Popiełuszki 27/2;

d)Racławickie 32/35;

e)Nadbystrzycka 11/4;

f)Nadbystrzycka 23/11;

g)Skautów 3/15A;

h)Snopkowska 6/26;

i)Snopkowska 8/5.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów § 51 ustęp 1 Statutu dotyczącym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach.

17.Wybór pełnomocnika Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego, podjęcie uchwały.

18.Omówienie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku.

19.Dyskusja i wolne wnioski.

20.Zakończenie obrad.

Informujemy, że Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad. Materiały mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie w godzinach pracy od dnia 21.04.2022r.

Przypominamy o zabraniu na obrady Walnego Zgromadzenia ze sobą dokumentu tożsamości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"
ogłasza:
Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie:
1. Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego ul. Langiewicza 3A w Lublinie;
2. Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego ul. Sowińskiego 7A w Lublinie.

Więcej informacji w zakładce „OGŁOSZENIA"

maly.jpg

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w biurze Spółdzielni.
W przypadku konieczności załatwienia sprawy zachęcamy do skorzystania z możliwości kontaktu drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem telefonu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"
ogłasza:
Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie:
1. Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego ul. Puławska 15 w Lublinie;
2. Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego ul. Skautów 3 w Lublinie.

Więcej informacji w zakładce „OGŁOSZENIA"

© 2013 - 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

Projekt i wykonanie POMAREX